Ligging en kaart

Flevokust Haven ligt dichtbij de Randstad en biedt vele vervoersmogelijkheden. Vanaf Flevokust Haven kunt u goederen vervoeren van en naar de grote (zee)havens van Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam en het Duitse achterland. De Lelystadse haven bevindt zich in de directe nabijheid van de snelweg A6, een groeiende luchthaven (Lelystad Airport) en het spoor (Hanzelijn). Daarnaast ligt de haven midden in een groot agrarisch gebied. Als de Kornwerdersluis op termijn verbreed en verdiept wordt, is Flevokust Haven al voorbereid.

Ligging van Flevokust Haven

Havenkaart

Op de havenkaart van Flevokust Haven staat alle informatie over het haventerrein en de kade. Welke voorzieningen zijn er, wat zijn de afmetingen van het terrein, waar moet rekening mee gehouden worden bij het aanmeren aan de kade etc.

Klik op de gebruikerskaart.

Let op: klik na het openen van de kaart rechts bovenin op 'Downloaden' om de interactieve kaart optimaal te gebruiken.

De op de gebruikerskaart genoemde terreinbelasting van 60 kN/m2 gaat over statische, permanente terreinbelasting en niet over de mobiele belastingen. De verharding op het haventerrein is berekend en aangelegd op de permanente belasting van 60 kN/m2 en de mobiele piekbelasting van een reach stacker. In deze memo zijn de mogelijke belastingen en daaraan gerelateerde belastingcombinaties uitgewerkt welke mogelijk zijn op het haventerrein van Flevokust Haven. De belastingen zijn zo pragmatisch mogelijk weergegeven, zodat tijdelijke gebruikers/huurders van het haventerrein kunnen toetsen of de voorgenomen activiteiten binnen de maximale toegestane belastingen blijven.

Zeekaart

Een gedeelte van de zeekaart van de Dienst der Hydrografie, betreffende Flevokust Haven, kun je via twee kaarten zien: kaart 1 en kaart 2.

ENGIE Maxima-centrale

Direct naast Flevokust Haven ligt bovendien de ENGIE Maxima-centrale, een grote, duurzame energiecentrale. Dit is uitermate gunstig wanneer u zich wilt vestigen op Flevokust Haven en op zoek bent naar een partner die meedenkt over de energievraagstukken.