Openbare inschrijving

Openbare inschrijving uitgifte recht van ondererfpacht terreindeel A Flevokust Haven te Lelystad

In 2018 heeft de Provincie Flevoland ten noorden van Lelystad de overslaghaven Flevokust Haven geopend. De haven bevindt zich op een ideaal knooppunt in het haven/vaarwegen netwerk en sluit daarnaast aan op een groot bedrijventerrein. De provincie heeft de ambitie om de Flevokust Haven door te ontwikkelen naar het middelpunt van een synchromodaal transportnetwerk voor vervoer per binnenvaart en short sea. De regio is volop in ontwikkeling. Het achterliggende bedrijventerrein is volop in ontwikkeling en grote partijen als Bol.com, Jysk en Beststellers investeren in grote distributiecentra. Flevokust Haven speelt een steeds belangrijkere rol in het regionale netwerk. De provincie is voornemens terreindeel A van Flevokust Haven voor een langere periode in ondererfpacht uit te geven. De provincie biedt hiervoor een ruim aangelegde haven van ongeveer 2,5 hectare groot. Deze heeft een uitstekende multimodale bereikbaarheid richting de vaarroutes Amsterdam-Lemmer en IJsselmeer-Meppel, de A6 en airport Lelystad. Daarnaast heeft de haven verschillende assets zoals walstroomkasten en is er voor de kade een golfbreker gebouwd, zodat de haven tot en met windkracht 7 kan functioneren. De provincie is hierbij op zoek naar een partner die invulling kan geven aan de belangrijke schakelpositie voor op- en overslag van goederen voor de regio. Ook heeft de provincie ambities op het gebied van duurzaamheid en human capital en wil zij samen met de ondererfpachter invulling aan deze agenda’s geven.

De provincie is voornemens om terreindeel A, zoals aangegeven op onderstaande tekening, voor een langere periode in ondererfpacht uit te geven. Hierbij is de provincie op zoek naar een partij die invulling geeft aan de primaire bestemming van de haven, namelijk de op- en overslag van containers. Middels deze publicatie wordt deze optie openbaar gezet en kunnen geïnteresseerde partijen zich hiervoor inschrijven volgens de hieronder beschreven procedure.

Terreindeel A

Ruimtelijke uitgangspunten

Het terrein dat in ondererfpacht wordt uitgegeven betreft het buitendijkse gedeelte van het terrein bij Flevokust. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie H, nummer 2221 met een perceelgrootte van 3 ha 25 a 75 ca. Voor de locatie is bestemmingsplan Flevokust – Havenontwikkeling te Lelystad van toepassing. De percelen zijn bestemd om te worden gebruikt als Bedrijventerrein – Terminal en hebben als primair doel de op- en overslag van goederen.

Openbare inschrijving

Geïnteresseerde partijen kunnen gedurende de inschrijfperiode van 8 januari 2024 tot en met 23 februari 2024 een bieding uitbrengen. De partijen die een bieding uitbrengen zullen worden beoordeeld op de criteria zoals genoemd in de biedingsleidraad.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden de inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt de Provincie het ondererfpachtrecht aan de bieder die op basis van procedure beschreven in de biedingsleidraad én de in de biedingsleidraad genoemde selectie- en gunningscriteria de meeste punten heeft behaald.

De provincie voert een Bibob-onderzoek uit naar de bieder die de meeste punten heeft behaald. Informatie over het Bibob-onderzoek is opgenomen in de biedingsleidraad.

U kunt uw belangstelling van 8 januari 2024 tot en met 23 februari 2024 kenbaar maken bij de Provincie Flevoland via inkoopadvies@flevoland.nl conform de voorwaarden genoemd in de biedingsleidraad. 

Informatie

Een ieder die nadere informatie wenst te verkrijgen over deze openbare inschrijving kan zich richten tot inkoopadvies@flevoland.nl.

Bekijk en/of download de volgende documenten:

 

U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Provincie Flevoland behoudt zich het recht voor deze tekst gedurende de publicatietermijn aan te passen.