Feiten en cijfers

Bedrijven die de ruimte zoeken in de Metropoolregio Amsterdam, vinden bij Flevokust Haven volop mogelijkheden. Door de combinatie van de unieke eigenschappen en de ligging kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie.

Flevokust Haven is een nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven ten noorden van Lelystad, voor containers, bulk en projectlading en een groot industrieterrein gelegen naast de ENGIE Maxima-centrale. De feiten: