Ondernemers maken zich hard voor verdere modal shift

19 januari 2022

De Joint Corridor Agrifood+ Express: een transportverbinding over water tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad. Deze verbinding zorgt voor een mooie samenwerking tussen verschillende bedrijven. Niet alleen vanuit de Randstad, maar ook bedrijven die gevestigd zijn in Flevoland. Waar CTU Flevokust en Kloosterboer al eerder betrokken waren bij deze verbinding, zijn nu ook Waterman Onions in Emmeloord en McCain Europe uit Lewedorp in Zeeland betrokken.   

Beide partijen waren op zoek naar een duurzamere manier om hun goederen de transporteren. Niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen gaven voor deze samenwerking de doorslag. Ook de beperktheid van het wegtransport speelde een rol in de beslissing om zich te verbinden aan het binnenvaartproject.

Het hele artikel over deze transportverbinding en de samenwerking tussen Waterman Onions en McCain leest u in het artikel van evofenedex.