Gekoelde binnenvaart biedt volop kansen voedselindustrie Flevoland

7 december 2020

Flevokust Haven is volop in gebruik en wordt een steeds actievere hotspot. CTU biedt lijndiensten vanaf deze overslaghaven naar Rotterdam en Antwerpen, reefer-aansluitingen, gasmetingen en containeropslag. Sinds dit jaar biedt Kloosterboer daarbij ook de mogelijkheid voor gekoeld transport. Twee keer per week vaart een speciale barge (binnenschip) van en naar Rotterdam voor het vervoeren van zowel gekoelde als bevroren producten. Jasja Terweijden is General Manager van distributielocatie Kloosterboer Lelystad en vertelt over de kansen die dit koeltransport biedt voor de Flevolandse voedselindustrie.

Significante milieubesparing

Goederen stromen normaal vanuit het buitenland via Rotterdam over het wegennetwerk naar Lelystad toe. Binnenvaart via Flevokust Haven biedt nieuwe mogelijkheden om dit milieuvriendelijk te doen. In samenwerking met McCain heeft Kloosterboer de ‘frites-express’ opgestart voor het vervoeren van diepgevroren patat. Terweijden: “We wilden onze carbon footprint reduceren en de belasting op het logistieke netwerk op de weg verminderen. Dat was een hele omslag. Voorheen reed een vrachtwagen voor 33 pallets patat vanuit Zeeland naar het distributiecentrum in Lelystad. Nu gaan er meerdere volle zeecontainers tegelijk in één enkele transportbeweging met de boot. Dat is een significante milieubesparing.”

Kansen voor Flevolandse voedselindustrie

Nu de gekoelde lijndienst er is, kunnen ook andere bedrijven hier gebruik van maken. Kloosterboer ziet veel mogelijkheden o.a. voor de voedselindustrie die behoefte heeft aan (gekoelde) opslagruimte en import dan wel export over zee. Terweijden: “We zijn sinds begin september actief bezig met grotere volumes. Dat gaat voorspoedig. Commercieel is dit een flinke kostenbesparing en voor bedrijven uit de omgeving is het een geweldige kans. We kunnen elk voedsel gerelateerd product vervoeren via zeecontainer. Vanuit de afdeling Kloosterboer International Forwarding (KIF) doen we op dit moment bijvoorbeeld een heleboel export containers van uien. Uien die net van het land komen, worden gelijk internationaal verscheept.”

Flevoland Haven maakt Lelystad makkelijker bereikbaar en dat gaat twee kanten op. Terweijden: “Deze gekoelde lijndienst biedt een nieuwe connectie met deepsea en opent de internationale voedselmarkt voor Lelystad. We kunnen hierlangs goederen uit de rest van de wereld ontvangen. En ook goederen naar de rest van de wereld transporteren.”

Kosten besparen en efficiencyslag

Naast milieubesparing was het ook een commerciële overweging voor Kloosterboer om te kiezen voor binnenvaart via Flevokust Haven. Terweijden: “Je kunt aardig wat kosten besparen. Transportbewegingen van en naar Rotterdam per vrachtwagen zijn kostbaar. Ook kom je met binnenvaart onderweg geen files tegen en hoeft je geen zorgen te maken over het moment van aanleveren. Service op het tijdstip dat het afgesproken is.”

Deze stiptheid is een voordeel voor de bedrijven, maar ook voor Kloosterboer zelf geeft het intern een voordeel doordat de workload planning beter te balanceren is. Terweijden: “Vrachtvervoer is soms te laat en personeel kun je niet stil laten staan. Doordat we nu weten wanneer de containers aankomen, halen we een hele hoge efficiencygraad. Dat maakt onze bedrijfsvoering efficiënter. Zeker met de volumes die wij per dag afhandelen. Per dag zijn dat met gemak 100 uitgaande en inkomende vrachtbewegingen.”

Investering in de barge

Om de koeling op het binnenvaartschip mogelijk te maken moest eerst geïnvesteerd worden in de barge. Terweijden: “Deze barge is heel bijzonder door het stroompunt. Hierdoor kan de koeling van de zeecontainers onderweg aanblijven. Op dit moment vaart er een klein schip die 20 tot 25 zeecontainers per keer kan vervoeren. Eind 2020 komt daar een schip bij die tot 60 containers gekoeld kan vervoeren. Afhankelijk van het aanbod van goederenstromen, komen er mogelijk nog meerdere routes bij tussen de diverse vestigingen van Kloosterboer in Nederland.”

Samenwerking met CTU

De partijen op Flevokust Haven werken nauw met elkaar samen. Terweijden: “CTU brengt en haalt de containers en zij organiseren de opslag. Op de containeryard hebben zij 100 reefer aansluitingen laten installeren om de zeecontainers aan te kunnen sluiten. Ook controleren zij of de koeling werkt. We werken met CTU als partners samen om een product te kunnen leveren aan een zeer internationale client. Zonder deze goede samenwerking zou het geen succes zijn.”