De Flevolandse belofte

25 september 2017

Dit jaar vieren we in Lelystad het 50-jarig bestaan van de gemeente. Het geeft maar weer eens aan hoe jong deze provincie en dus ook haar economie nog is. Daar ligt een belangrijke taak om als overheid iets extra’s te bieden om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te ontwikkelen. Letterlijk en figuurlijk bouwen we aan Flevoland.

Dit komt tot uiting door bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom Flevokust Haven en Lelystad Airport. Hiermee leveren we als provincie een actieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de regio. Investeringen die essentieel zijn om als provincie het verschil te maken op de lange termijn. Flevoland is namelijk veel meer dan ruimte.

Puzzelstukjes

Het is dan ook fantastisch om te zien dat Flevokust Haven nu al zijn vruchten afwerpt. CTU Flevokust exploiteert al een groot deel van de multimodale overslaghaven en ook voor het binnendijkse industrieterrein is veel interesse. Dat zijn directe opbrengsten van de terminal die we hebben aangelegd, maar je ziet ook dat de hele provincie aantrekkelijker wordt. Inditex, een wereldwijde logistieke retailer, bouwt een groot distributiecentrum op Lelystad Airport Businesspark ondanks concurrentie van andere grote Europese regio’s. De haven is ook weer een puzzelstuk in dat verhaal.

Ander essentieel punt voor een haven is het verladend vermogen om een goederenstroom over water tot stand te brengen. Flevoland verbouwt uien, aardappels en wortels voor de wereldexport. Vergeet niet dat dit de best bereikbare haven is voordat je vanuit het noorden de files in de Randstad inrijdt. Sinds dit jaar hoeven die containers niet meer helemaal per vrachtwagen naar de Rotterdamse of Antwerpse haven, maar kan dat gewoon per binnenvaarschip. Goed voor de economie in Flevoland, want die lege containers moeten ook weer eens terug. In Flevoland zit bijvoorbeeld een mango-importeur, die kan verbindingen leggen met de exporteurs die naar Zuid-Amerika gaan en zo krijg je door retourstromen een logistieke economie op gang.

Verladerstafels

Die verbindingen proberen we ook actief te stimuleren door de organisatie van verladerstafels. Bijeenkomsten waarin verladers elkaar ontmoeten om te onderzoeken of ze ladingen kunnen combineren om een vol schip de rivieren op te sturen. Ook onze CO2-reductietool vind ik een mooi voorbeeld. Vanuit de ondernemers kwam de vraag om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 het scheelt als ze hun ladingen voortaan per binnenschip vervoeren. Het resultaat is aanzienlijk.

Dit zijn natuurlijk ‘slechts’ randvoorwaarden om de economie kansen te geven, het zijn de ondernemers die het moeten doen. Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een bijzonder moment waarin de economie, maar ook de hele provincie, zal groeien en de ondernemers de kansen pakken die er liggen. In Flevoland is ruimte voor nieuwe stromingen.

 

Edwin Bos

Edwin Bos
Projectleider Flevokust Haven