Nieuwsoverzicht

Nieuws van december 2022

Voornemen verkoop perceel grond gelegen op bedrijventerrein Flevokust Haven

Voornemen verkoop perceel grond gelegen op bedrijventerrein Flevokust Haven

De gemeente Lelystad heeft het voornemen om ten aanzien van een perceel grond, gelegen aan of nabij de Karperweg op het bedrijventerrein ‘Flevokust Haven’ te Lelystad, kadastraal bekend Gemeente Lelystad, sectie H, nummer 2875, groot 26 hectare 4 are en 40 centiare (260.440 m²), zoals weergegeven op onderstaande tekening (‘Perceel’), een koopovereenkomst aan te gaan met bol.com (‘Koper’).

Lees meer