Nieuwsoverzicht

Nieuws van oktober 2017

Terugblik ondernemersbijeenkomst verladen via Flevokust Haven

Terugblik ondernemers-bijeenkomst verladen via Flevokust Haven

Kent u de mogelijkheden al om uw goederen over het water te vervoeren? Maak kennis met Flevokust Haven. Tijdens de ondernemersbijeenkomst op 20 september 2017 vertelden vertegenwoordigers van evofenedex, CTU Flevokust en Waterman Onions wat de mogelijkheden en voordelen zijn van vervoer over het water en via Flevokust Haven.

Lees meer

Duurzame gebiedsontwikkeling: zonnepanelen ENGIE

Duurzame gebiedsontwikkeling: zonnepanelen ENGIE

Begin 2017 is met de provincie en ENGIE een intentieovereenkomst gesloten voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. De ontwikkeling van een zonnepark is daar als één van de nader te onderzoeken projecten benoemd. Uitwerking van het initiatief heeft er toe geleid dat ENGIE een zonnepark van 30 hectare wil gaan exploiteren. Het zonnepark komt op de plek van de voormalige visvijvers, waarbij de randen van de voormalige visvijvers in stand worden gehouden.

Lees meer