Zo profiteren de haven en het industrieterrein van elkaar

2 maart 2018

Wil je ondernemen op industrieterrein Flevokust Haven dan staan Carolien Gase en Hans de Groote voor je klaar. Het doel van deze twee medewerkers van de gemeente Lelystad: een uniek industrieterrein ontwikkelen en alle voorwaarden bieden aan havengerelateerde bedrijvigheid om succes te boeken.

De Groote in zijn rol als projectmanager en Gase als senior acquisiteur. ‘We hebben hier goede ontwikkelingsmogelijkheden door ruime kavels en een hoge milieucategorie. En de unieke combinatie met de haven met overslagterminal gaat de verkoop van kavels op dit industrieterrein een enorme boost geven. Industrieterrein Flevokust Haven biedt een uniek vestigingsklimaat.’

Tweede fase

En het zijn al geen verkeerde tijden om acquisiteur te zijn in de Lelystadse regio. Denk alleen al aan de komst van Inditex, de vestiging van Kloosterboer en dan is er in het eerste jaar ook al drie keer zoveel hectare verkocht op Flevokust Haven als de ambitie van uit gaat. Havenexploitant CTU sloot eerder dit jaar een reserveringsovereenkomst voor 5 hectare netto en vult daarmee al ruim 80 procent van de beschikbare hectaren van de eerste fase in.

‘We zijn al volop bezig met de planvoorbereiding voor een tweede fase zodat we direct op vraag vanuit de markt kunnen inspelen’, aldus De Groote. Gase: ‘Over 10 jaar willen we 43 hectare verkocht hebben. Het kan echter snel gaan. Op basis van de marktvraag is er nog meer ruimte en er zit veel in de pijpleiding. Je merkt dat de behoefte aan deze ontwikkeling groot is. In verschillende fasen hebben we 115 hectare bedrijfsgrond aan te bieden.’

‘De interesse van bedrijven kent vele vormen’, zegt Gase. ‘Uitbreiding van bestaande bedrijven met een extra vestiging is de meest voorkomende vraag.’ Waar ook serieuze kansen liggen is de herplaatsing en uitbreiding van bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijven die nu nog in de Amsterdamse haven zitten, maar een andere plek willen hebben, vinden in Lelystad de ruimte die ze zoeken. Gase: ‘Daarover zijn we druk in gesprek met Amsterdam en de omliggende gemeenten. En nog belangrijker voor de acquisitie: beurzen bezoeken, leads opvolgen en op de radar blijven van ondernemers, bedrijfsmakelaars en locatiekeuze-adviesbureaus.’

Duurzaam industrieterrein

En dan helpt het als je product, je vestigingsklimaat, van hoog en duurzaam niveau is. De Groote: ‘Flevokust Haven heeft als ambitie om het eerste 4-ster BREEAM-gecertificeerde binnenhaventerrein van Nederland te worden. Daarnaast komt er een tijdelijk zonnepark van 30 hectare op een plek waar de komende jaren nog niet gebouwd gaat worden.’

Een andere duurzaamheidskans is de Maximacentrale die ontzettend veel energie opwekt en restwarmte kan distribueren naar de rest van het bedrijventerrein. De nabijheid van Orgaworld, een grote biovergister aan de rand van het industrieterrein, biedt kansen om energie- en grondstofkringlopen te clusteren. De Groote: ‘Veel bedrijven maken de omslag naar een duurzaam businessmodel en een duurzame locatie als Flevokust Haven past goed in dat plaatje. Alles is hier nieuw en kan helemaal vanaf de basis duurzaam en toekomstbestendig worden ontwikkeld.’

Vliegwieleffect

De grote troef is de haven, aldus Gase en de Groote. CTU is al op kleine schaal begonnen bij de Maximacentrale, maar zal bij de opening van de haven in 2018 de helft van de haven exploiteren. ‘Als er straks een dagelijkse afvaart is van en naar Flevokust Haven, dan wordt ook het havengebonden industrieterrein nog interessanter voor bedrijven. De haven biedt dus goede mogelijkheden om ladingstromen en faciliteiten, zoals warehousing, te bundelen. Ook een interessante optie is de verwerking van aangeleverde goederen op industrieterrein Flevokust Haven. De milieucategorie is met 5.3 hoog en dat biedt ruimte voor biobased-processen die voor de circulaire economie zo belangrijk zijn. Zo zal er een vliegwieleffect ontstaan’, verwacht De Groote.