Flevokust Haven in Logistiek Vastgoed 2021

17 mei 2021

Het artikel gaat in op hoe we met Logistiek Cluster Flevoland als breed platform invulling geven aan de logistieke hotspot die we als regio zijn. Door samen de schouders eronder te zetten en op die manier de regio én elkaar te versterken. Flevokust Haven biedt een belangrijke vervoersmodaliteit toe aan onze logistieke hotspot en ons bedrijventerrein biedt volop mogelijkheden voor nieuw te vestigen bedrijven.

Lees het volledige artikel “Logistiek Cluster Flevoland brengt regio naar verdere logistieke volwassenheid” in Logistiek Vastgoed 2021.