Voornemen verkoop perceel grond gelegen op bedrijventerrein Flevokust Haven

14 december 2022

De percelen op bedrijventerrein Flevokust Haven zijn door de gemeente Lelystad openbaar te koop aangeboden via verschillende daarvoor bestemde online en offline kanalen, waaronder de gemeentelijke website. Gegadigden konden zich vrijelijk melden bij de gemeente Lelystad, waarna de gemeente Lelystad aan de hand van verschillende objectieve, redelijke en toetsbare criteria heeft beoordeeld of gegadigden in aanmerking komen voor de verwerving van een perceel grond op bedrijventerrein Flevokust Haven. Voor de hiervoor bedoelde beoordeling zijn in ieder geval de volgende criteria gehanteerd: i) het gebruik van de haven op Flevokust, (ii) de mate waarin werkgelegenheid wordt gecreëerd in de gemeente Lelystad, (iii) de mate waarin de lokale economie wordt versterkt, (iv) duurzaamheid en (v) de voorkeur van de gemeente Lelystad om op bedrijventerrein Flevokust Haven op korte termijn grootschalige logistiek te huisvesten.

Lees verder op de website van de gemeente Lelystad.