Terugblik vruchtbaar NVB-jaarcongres

12 november 2018

‘Modal shift vraagt om een mental shift’

We blikken met grote tevredenheid terug op een vruchtbaar NVB-jaarcongres! Dit congres wordt ieder jaar door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens georganiseerd en op donderdag 1 november vond de editie van 2018 plaats in het Agora Theater te Lelystad. Het thema van de middag was ‘de nieuwe stroming’, met onder andere het oog op Flevokust Haven, maar ook op vele andere maritieme ontwikkelingen in de provincie. Spreker Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, onderstreepte tijdens haar speech het belang en de noodzaak van de binnenvaart. “Voor investeringen in binnenhavens hebben we een goed verhaal! Er moet meer vracht van de weg naar water en spoor”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Het belang van maritieme investeringen voor Flevoland stond gedurende de dag centraal. Flevokust Haven werd aangewezen als ‘missing link’ wat betreft binnenhavens; ‘hier liggen kansen voor onder andere economie en werkgelegenheid van/voor Lelystad en de regio’, zei ook wethouder Janneke Sparreboom naar aanleiding van het congres op haar Twitteraccount.

“Grote investeringen met hoge verwachtingen. Het is aan u, bedrijven en gemeenten, om de verwachtingen waar te maken en de terminals zo goed mogelijk te benutten. En dan komt het aan op samenwerking. Want… we hebben het altijd over een ‘modal shift’, maar er is ook een ‘mental shift’ nodig! Vooral bij verladers, zeg ik er meteen bij.” – Cora van Nieuwenhuizen

Er kwamen in het ochtend- en middagprogramma verschillende onderwerpen aan bod:

  • Personeel, kennisontwikkeling, opleiding en innovatie in Flevoland
  • De verbindende rol van binnenhavens in smart netwerk
  • Gebiedsontwikkeling in stad en haven

De vele sprekers (onder andere Geert Post, Jan-Nico Appelman, Janneke Sparreboom, Martijn Streng, Arwen Korteweg, Roy van den Berg, Ronald Frijling en Wiebren Minnema) en de verschillende aangesneden onderwerpen hebben samen gezorgd voor een interessant, veelomvattend congres. De aansluitende excursies naar Flevokust Haven, Balk Shipyard en Lelystad Airport Businesspark de kers op de taart.