Stakeholdersbijeenkomst Flevokust Haven 2018

9 april 2018

Bewoners en ondernemers uit omgeving belangstellend

Op woensdag 28 maart werd in de Maximacentrale weer een stakeholdersbijeenkomst gehouden over Flevokust Haven. Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en Gebr. Van der Lee informeerden betrokkenen over de laatste stand van zaken rond de ontwikkeling van het binnen- en buitendijkse havengebied.

Senior projectleider Edwin Bos van Flevoland trapte af en vertelde over hoe de samenwerking met de gemeente en andere partners als Rijkswaterstaat en het Waterschap wordt ingevuld.

Nu de eerste fase van de haven is opgeleverd komt ook de eerste afvaart in zicht. De bargehandler, een voertuig met grijparm, die containers van en aan boord kan tillen is overgevaren van de tijdelijke locatie bij de Maximacentrale naar de nieuwe kade op Flevokust Haven. CTU Flevokust is daarmee klaar voor de start en volgende week wordt de eerst container verwacht.

Bos ging verder in op de gezamenlijke benadering van gebiedsontwikkeling van het binnen- en buitendijkse terrein onder de vlag van Flevokust Haven. Met een eigen logo, website (www.flevokusthaven.nl) en slogan (de nieuwe stroming) zal men de komende tijd de haven meer bekendheid gaan geven.

De komende maanden wordt er nog flink gewerkt om het totale kadeterrein medio 2018 gereed te hebben voor gebruik. De werkzaamheden richten zich dan vooral op de terreininrichting.

Ook in de omgeving staat nog het een en ander te gebeuren. Er zal nieuwe bewegwijzering geplaatst worden en het kruispunt van de Houtribweg weg met de IJsselmeerdijk wordt voorzien van ‘slimme verkeerslichten’. De IJsselmeerdijk zal een LZV route worden met een apart fietspad. Er vinden gesprekken met Rijkswaterstaat plaats over het eventueel aanbrengen van een weeglus in de A6. Hiermee worden verladers extra gestimuleerd om voor vervoer over water kiezen.

Flevokust Haven wil in de toekomst graag een zogenoemde ‘draaischijffunctie’ vervullen. Door lading vanuit het noorden te bundelen en via binnenvaart te verschepen naar Rotterdam en Antwerpen. Vervoer over water is minder belastend voor het milieu en efficiënter voor bedrijven. Bovendien is daarmee ook een goede basis gelegd voor de bundeling van bedrijven tot een cluster. Zo kan ook de Flevolandse economie ervan profiteren. Op den duur, als de sluis bij Kornwerderzand verbreed is, kan de vracht ook direct naar bestemmingen aan de Noord- en Oostzee vervoerd worden.

Rin van Keulen, projectleider bij de gemeente Lelystad praatte de geïnteresseerden bij over de ontwikkelingen van het binnendijkse havengebonden industrieterrein. De 1e fase, 7,4 hectare van het nieuwe binnendijkse terrein, is bijna klaar en vanuit de markt is er veel interesse voor het gebied. Van Keulen gaf daarbij aan dat er met de reserveringen goed gekeken wordt naar de vraag om een combinatie met de havenlogistiek, de vraag vanuit de maakindustrie voor kaderuimte en bijvoorbeeld energievraag die bedrijven hebben. Voor een binnendijks zonnepark wat aangelegd wordt door de Maxima-centrale is inmiddels de subsidie verleend. De gemeente zal binnenkort besluiten over een uitbreiding van het terrein naar 43 hectare.

Met enthousiasme sprak van Keulen ook over de technische uitdaging die de aanleg van de verbindingsweg tussen het binnen- en buitendijkse terrein vormt. Deze verbindingsweg is een moeilijke klus omdat deze op een helling komt te liggen, op poldergrond die nog aan het zetten is en er ligt een gasleiding onder. Dit vraagt om extra zorgvuldigheid omdat de gasleiding niet mag vervormen.

Zo vormt het oudste industrieterrein van Lelystad, de visvijvers, straks weer het nieuwste, besloot van Keulen zijn verhaal.

Peter de Jong van Gebr. van der Lee startte zijn presentatie met indrukwekkende cijfers over de hoeveelheid zand die was aangevoerd om Flevokust Haven te bouwen. 500.000 m3 zand werd aangevoerd over water, zo’n 25.000 vrachtwagens als het over de weg was vervoerd. De aanvoer van het zand werd een ‘logistiek treintje’ en soms werd er wel 15.000 m3 per dag gestort. Het zand voor de golfbreker is afkomstig van het uitgraven van de aansluiting op de vaargeul en het zand voor het haventerrein kwam iets verderop uit het IJsselmeer.

Voordat het zand gestort kon worden werd er een droge kuip gemaakt. Want droog zand zet veel sneller dan onder water. Daartoe werd er 200.000m3 water uit de kuip gepompt. In februari 2017 werd het laagste punt bereikt. Een unieke gebeurtenis in de bouw!

Het tempo van werken bleef onverminderd hoog. Er werden damwanden geslagen, een deksloof aangebracht en afmeervoorzieningen gerealiseerd. Op het terrein is een stevige fundering van betongranulaat met cement gelegd. Zeer geschikt voor de zware belasting van de containers. En nu de golfbreker er ligt is de haven ook beschermd bij storm.

Dagelijks worden er vanuit de webcam beelden gemaakt. Zolang er gebouwd wordt op het haventerrein, kunt u de vorderingen bekijken via de webcam op www.kijkopdebouw.nl.

Met uitzicht op Flevokust Haven werd onder het genot van een drankje de bijeenkomst afgesloten. Vanwege het slechte weer en de drukke werkzaamheden werd het haventerrein vanuit de auto bekeken.

Link naar presentaties: