Op volle kracht vooruit - Column gedeputeerde Jan-Nico Appelman

24 juli 2017

Deze titel schoot me te binnen bij het schrijven van dit stukje over de maritieme strategie van de provincie. Maritieme strategie… dat klinkt misschien wat gewichtig; waar het om gaat is dat Flevoland ambities heeft om werk te maken van het water dat we hier in de provincie hebben. Uit het water kunnen we namelijk veel meer halen dan we tot voor kort deden. Onder andere havens en dus banen. Met het benutten van het water maken we dus ook meer werk! In totaal ruim 400 banen. Die hebben we hard nodig in Flevoland. De actualiteit geeft daar alle aanleiding toe. Op 19 juli 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Inpassingsplan en het Investeringsvoorstel voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want daarmee zetten we een belangrijke stap naar uiteindelijke realisatie. In het najaar volgt eerst de aanbesteding. Als dan blijkt dat de aanleg haalbaar is, dan gaat ‘ie er ook echt komen. De haven bij Urk. Bouw, reparatie, onderhoud van schepen, het gaat straks allemaal gebeuren. Dat is goed voor Urk en Noordoostpolder en dus voor heel Flevoland.

Unieke plek in de Randstad

Ondertussen gaat aannemer Gebr. Van der Lee met Flevokust Haven bij Lelystad ook op volle kracht vooruit. De contouren van de binnenhaven zijn al duidelijk zichtbaar. De bouwkuip is leeggepompt en gevuld met zand. Eind dit jaar is de provincie dus een belangrijke haven rijker. Om alvast gehoor te geven aan de behoefte van vervoerders, is exploitant CTU Flevokust al eerder gestart op een tijdelijke locatie bij de Maxima-centrale. Eigenlijk hebben we 1 haven op 2 locaties: ze liggen vrij dicht bij elkaar en hebben een heel eigen profiel. Daarmee onderscheiden ze zich van elkaar en vullen ze elkaar dus tegelijkertijd heel goed aan. Op een unieke plek in de Randstad! De provincie maakt deze maritieme ambities mede mogelijk. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat kunnen we ook alleen maar samen met andere partners binnen en buiten Flevoland. Gemeente Lelystad ontwikkelt het industrieterrein van Flevokust Haven. Gemeenten Urk, Noordoostpolder en het Rijk, dragen met Zuiderzeelijngelden bij aan de Servicehaven. Ook Waterschap Zuiderzeeland en het Rijksvastgoedbedrijf hebben alle zeilen bijgezet om de gronden die nodig zijn, beschikbaar te stellen. Dan nog de ondernemers: ik noemde al de aannemer en exploitant bij Flevokust Haven.

Met elkaar voor elkaar

Bij de servicehaven speelden en spelen de ondernemers op Urk een cruciale rol. Zij hebben destijds aangedrongen op een nieuwe haven, zodat ze kunnen uitbreiden. Ook zij investeren veel tijd en geld om straks weer op volle kracht vooruit te kunnen. Al deze partijen hebben de krachten gebundeld en laten zien wat we in Flevoland met elkaar voor elkaar krijgen. Als gedeputeerde kijk ik met grote tevredenheid en trots terug op de afgelopen periode en dank ik alle betrokkenen voor hun enorme inzet! Het reces begint, even een paar weken in een lagere versnelling. Ik wens u een mooie zomer en graag tot in september. Dan gaan we met de havenontwikkelingen én andere projecten in de provincie weer op volle kracht vooruit!