Innovatieve stofbestrijding bij aanleg Flevokust Haven

17 juli 2017

Instral BV uit Lelystad voert bij Flevokust Haven een proef uit om stofoverlast tegen te gaan. Managing director van Instral, Nils Janbroers: “Het is voor het eerst dat we ons innovatieve product  in Flevoland inzetten. Hiermee voorkomen we dat het zand wegwaait en dus stof in de lucht. Daarnaast gaan we de erosie van het terrein tegen.” 

Enorme zandvlakte

Sinds oktober 2016 vindt de aanleg van de Flevokust Haven plaats. Een multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein ten noorden van Lelystad, aan het IJsselmeer. Er is een enorme zandvlakte aangelegd, de toekomstige overslagkade van de haven. Janbroers licht toe: “Een dergelijke vlakte is bij droogte natuurlijk kwetsbaar, zand kan immers verwaaien, en dan moet de aannemer weer meer mankracht inzetten en nieuw zand aanbrengen. Bovendien zorgt verstuiving voor stofoverlast voor de directe omgeving.” Instral BV, een van de winnaars van de Floriade Werkt! Challenge, gaat deze overlast op een innovatieve manier te lijf. Op verzoek van aannemersbedrijf Van der Lee uit Lelystad, ontwikkelde Instral een nieuw product dat eenvoudig kan worden toegepast. Over een paar maanden wordt de proef geëvalueerd.

 

Behandeling beschermt zandvlakte

Het is de 1e keer dat deze manier van stofbestrijding wordt toegepast in Flevoland. Dergelijke behandelingen vonden voorheen al met succes plaats in de landbouw en op bouwterreinen, maar ook in industriële omgevingen zoals bij op- en overslag bedrijven. “Deze behandeling beschermt de zandvlakte voor een periode van een half jaar tegen verwaaien en verstuiven. Zelfs onder zware weersomstandigheden zoals regen, hagel, zware wind, blijft de behandeling effectief”, vertelt Janbroers. “De zandkorrels worden op een dusdanige manier aan elkaar gebonden dat deze niet meer  wegwaaien. De komende maanden kan de kade van Flevokust Haven dus niet zomaar verwaaien.”