Flevokust Haven: unieke combinatie van sterke eigenschappen

4 juni 2018

Bedrijven die de ruimte zoeken in de nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam, vinden in de nieuwe Flevokust Haven volop mogelijkheden. Met een unieke combinatie van een grote bouwhoogte en milieuruimte, ruime kavels, multimodale ontsluiting, clustering en een energiecentrale om de hoek, kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar.

Flevokust Haven is een nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven ten noorden van Lelystad, met een containerterminal, een overslagkade, een groot industrieterrein en de Maximacentrale. De haven versterkt de logistieke concurrentiepositie van de regio Lelystad. Een unieke combinatie van sterke eigenschappen zet Flevokust Haven en de regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie.

Wat is die unieke combinatie van Flevokust Haven?

Grote kavels…

Op geen andere plek in de Randstad zijn zoveel ruime kavels als in Lelystad. Aantrekkelijk voor bedrijven die veel terrein nodig hebben.

Grote bouwhoogte…

Op het 43 hectare grote bedrijventerrein, dat kan doorgroeien naar 115 hectare, mag tot 40 meter hoog worden gebouwd (vaak is 35 meter het maximum). Interessant voor bedrijven met bijvoorbeeld koelloodsen.

én veel milieuruimte…

De milieucategorie is met 5.3 hoog. Dit maakt Flevokust Haven heel geschikt voor innovatieve bedrijven die volop inzetten op de circulaire economie, zoals logistieke maakindustrie en biobased bedrijven met een hoge milieucategorie. Het biedt ook ruimte om de circulaire economie op grote schaal in praktijk te brengen; grondstoffen in een circulair proces worden vanuit huidige wetgeving nog vaak als afval (met een hoge milieucategorie) gezien.

én clustering van bedrijven…

Doordat het hele gebied nog kan worden ingericht, zijn er uitstekende mogelijkheden voor bundeling van bedrijven en activiteiten. Zo ligt de Flevokust Haven midden in een groot agrarisch productiegebied, vanwaar tonnen aardappels en uien worden verspreid over binnen- en buitenland. Dit biedt kansen voor bedrijven in de agro-, food- en verssector die de producten bijvoorbeeld kunnen sorteren, verpakken of verwerken tot halffabricaat of eindproduct (zoals de frietjes van McCain en de snacks van Intersnack, bedrijven die al langer in de regio zijn gevestigd). Vanuit de verwerkingsindustrie zijn relaties te leggen naar de pharma- en biochemiesector en de circulaire economie. Van restafval van de food- en vers-industrie kan bijvoorbeeld weer diervoer worden gemaakt. De nabijheid van Orgaworld, een grote biovergister aan de rand van het industrieterrein, biedt kansen om energie- en grondstofkringlopen te sluiten.

Met de reserveringen van terrein wordt goed gekeken welke bedrijven profijt van elkaar, de haven en de havenlogistiek kunnen hebben. Bedrijven die elkaar versterken - omdat ze in elkaars verlengde liggen of bijvoorbeeld elkaars reststromen kunnen verwerken tot duurzame energie of een ander hoogwaardig product - kunnen in een cluster worden gebundeld.

én clustering van ladingstromen…

Behalve een agro-hub voor Midden- en Noord-Nederland, biedt Flevokust Haven ook een mooie kans voor bedrijven om hun lading te combineren en retourlading te ontvangen. Dit maakt het vervoer van lading goedkoper.

én uitstekende multimodale ontsluiting…

Met zijn centrale ligging voor alle soorten vervoer, ligt Flevokust Haven perfect om een belangrijke schakel te vormen in de multimodale logistiek. De haven ligt aan belangrijke binnenscheepvaartroutes tussen de zeehavens van Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam naar Noord-Nederland en Duitsland. Na de vergroting van de Kornwerdersluis zijn ook directe verbindingen met de Noord- en Oostzee mogelijk. Met een efficiënte ontsluiting via het water, heeft Flevokust Haven alles in huis om zich te ontwikkelen tot ‘draaischijf’ voor vervoer per binnenvaart en op termijn short sea. De haven heeft verder de mogelijkheid voor een spoorverbinding naar de Randstad en Noord-Nederland, ligt vlakbij de snelweg A6 en vliegveld Amsterdam Lelystad Airport, en op 45 minuten van Amsterdam Airport Schiphol.

én duurzame bedrijfsvoering

Met deze multimodale hub kunnen bedrijven letterlijk alle kanten uit, en draagt Flevokust Haven bij aan een duurzame bedrijfsvoering. Binnenvaart is minder vervuilend dan vervoer over de weg. Zeker nu steeds meer wordt overgestapt op biodiesel en LNG voor binnenvaartschepen, en soms zelfs elektrische schepen. Provincie Flevoland zet zich binnen de Metropoolregio Amsterdam in om lading van bedrijven te bundelen. Door lading te bundelen en via binnenvaart te verschepen naar of van de zeehavens, werken bedrijven goedkoper en efficiënter, en helpen zij de CO2-uitstoot en de files in de Randstad te verminderen.

Gunstig vestigingsklimaat

De Provincie Flevoland, de gemeente Lelystad én de inwoners omarmen de nieuwe haven. In het gebied rondom Flevokust Haven is, kortom, in alle opzichten ruimte om te ondernemen. Nog los van de vele verladers en ontvangers die al in de regio zitten, hebben verschillende grote (logistieke) partijen zich al gevestigd in Flevokust Haven of in de nabije omgeving. Zo exploiteert verlader CTU Flevokust (de containertak van de Theo Pouw Groep) de containerterminal en gaat energiebedrijf ENGIE aan de rand van Flevokust Haven een zonnepark van 30 hectare realiseren. Orgaworld exploiteert er een grote biovergister, 3D Metal Forming ontwikkelt en produceert er aluminium producten. Aardappelverwerker McCain heeft op industrieterrein Oostervaart een frietfabriek en bouwt een logistiek vrieshuis, en het Spaanse modebedrijf Inditex (van merken als Zara en Pull & Bear) heeft bij Lelystad Airport z’n Europees distributiecentrum en strijkcentrale gevestigd.

Flevokust Haven biedt volop kansen. Niet voor niets hebben verschillende bedrijven grote interesse in het gebied. Allemaal kunnen ze maximaal profiteren van de locatie, de logistieke mogelijkheden én van elkaar.

 Feiten en cijfers

  • 5 hectare haventerrein (uit te breiden naar 10 hectare)
  • 43 hectare industrieterrein (uit te breiden tot 115 hectare)
  • 400 meter kade, mogelijkheden voor bulk- en projectlading
  • Multimodale containerterminal
  • Bouwhoogte tot 40 meter
  • Milieucategorie 3.1 - 5.3
  • Afname minimaal 1 hectare, grote kavels beschikbaar
  • Koop en erfpacht mogelijk

 Bekijk met de online routeplanner The Blue Road Map route, vaartijden en mogelijkheden voor vervoer over water van uw goederen vanuit Flevokust Haven.