Feiten en cijfers industrieterrein

  • Multimodale containerterminal en overslaghaven met een havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.
  • De eerste fase van de multimodale containerterminal en overslaghaven is 5 hectare. Op termijn kan het industrieterrein worden uitgebreid naar 10 hectare. Het industrieterrein wordt uiteindelijk 43 hectare groot.
  • Kavels beschikbaar voor bedrijven in milieucategorie 3 - 5.3.
  • Afname minimaal 1 hectare, grote kavels zijn beschikbaar.
  • De maximale bouwhoogte is 40 meter.
  • Zowel koop als erfpacht is mogelijk.
  • Bouwrijp begin 2018

Wilt u meer weten over deze perfecte en duurzame vestigingslocatie?
Neem dan contact met ons op.

Contact