Vestigen

Flevokust Haven bevat een binnenvaartterminal en een havengebonden industrieterrein. Naast de containerterminal biedt Flevokust Haven ruimte voor de overslag van bouwgrondstoffen, natte en droge bulkgoederen, stukgoed, agrarische productenvervoer en projectvervoer. De haven heeft een nationale en regionale functie voor nabije economische industrieel logistieke centra en biedt toegang tot het Europees vervoernetwerk via water, spoor, weg en lucht.

Achter de dijk realiseren we een industrieterrein voor de milieucategorieën 3 t/m 5.3. Met een maximale bouwhoogte van 40 meter is dit bovendien een aantrekkelijke locatie voor bijvoorbeeld koel- en opslaghuizen. De verbinding met de kade via een interne baan maakt het terrein zeer geschikt voor havengebonden en havengerelateerde bedrijven. Het industrieterrein wordt in 2018 gefaseerd aangelegd. In de eerste fase wordt ruim 7 hectare gerealiseerd. Afhankelijk van de marktvraag kan het industrieterrein in stappen worden uitgebreid naar 20 hectare en vervolgens naar 43 hectare.